СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Петя Чолакова

Автор: Емилия Белчева
Петя Чолакова

Петя Чолакова

Длъжност в СУ “Свети Константин – Кирил Философ”

заместник – директор учебна дейност

телефон:

Образование и квалификация


Образование: висше-магистър
Специалност: компютърни системи
Квалификация: инженер по компютърни системи
Допълнителна квалификация: учител по информационни технологии

Кабинет


ул. “Георги Кондолов” № 44 а, сградата на СУ “Св. Константин – Кирил Философ”, II-ри етаж, кабинет на заместник – директор учебна дейност

Публикации


учебно помагало по Информационни технологии – профилирана подготовка за 11 клас, одобрено със Заповед на Министър на МОМН, издателство “Просвета”

Награди и отличия


“Неофит Рилски”  за 2010 година
“Педагог на годината” за 2018 година