СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Профил на купувача

Автор: Елена Костадинова - директор

Обява за провеждане на конкурс за отдаване под наем на училищен павилион
Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Средно училище „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Павилион, находящ се в двора на СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Чорлу” № 14, с площ от 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра), с предназначение – предлагане на подкрепителни закуски и безалкохолни напитки за учениците от училището. Начална наемна цена: 225 лв. без ДДС. Срок на договора за наем – 5 години. Закупуването на документите за участие е от 26.08.2022г. до 09.09.2022г. включително, след заплащане на конкурсните книжа в размер на 250 лева по банкова сметка на СУ „Свети Константин-Кирил Философ“: BG 56 IORT 73753102006100, BIC: IORTBGSF в банка „Инвест Банк“ АД. Депозитната вноска за участие е в размер на 250 лв., вносими по посочената банкова сметка. Краен срок за подаване на документи за участие: до 16:00 часа на 09.09.2022г., в деловодството  на СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Георги Кондолов” № 44А. Конкурсът ще се проведе на 12.09.2022г. от 14:00ч. в Методическия кабинет на СУ “Свети Константин-Кирил Философ” – гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Георги Кондолов № 44А, етаж 1. Лице за контакт: Стефка Казанцева – домакин в СУ „Свети Константин-Кирил Философ” – гр. Пловдив, тел. 0890 281 888.

 

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>