СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Профил на купувача

Автор: Елена Костадинова - директор

СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Южен”, ул.”Георги Кондолов” № 44А, а именно: Ученически стол към СУ “Свети Константин – Кирил Философ” с площ от 344 кв.м. (триста четиридесет и четири квадратни метра), с предназначение – ученическо столово хранене, разположен в източната част на сграда с идентификатор № 56784.531.2020.4., парцел І – училище, кв.32–нов по плана на кв.„Христо Ботев – юг” гр. Пловдив, ПИ с идентификатор № 56784.531.2020 по КККР на гр.Пловдив.
Закупуването на документите за участие е от 22.10.2019г. до 01.11.2019г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 30 лева по следната банкова сметка: BG 56 IORT 73753102006100, BIC: IORT BGSF в банка „Инвест Банк Пловдив”. Депозитната вноска за участие е в размер на 100 лв., вносими по посочената банкова сметка.
Конкурсът ще се проведе на 04.11.2018г. от 15:00ч. в сградата на СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, с административен адрес гр.Пловдив, район „Южен”, ул.”Георги Кондолов” № 244А в Конферентната зала, ет.2.
Телефон и лице за контакт: Стефка Казанцева – домакин на СУ „Свети Константин-Кирил Философ”, тел. 032 69 25 19.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>