СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Квалификация

Автор: Красимира Брайкова

Повишаването на квалификацията в училище е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.

Директорите на училищата са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията в училище, а педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.

Предстоящи обучения 

Извънинституционална квалификационна дейност:

1. Тема на обучението:  Стратегии и техники за мотивация за учене на новите поколения ученици
2. Място на провеждане:  СУ „Свети Константин-Кирил Философ” – голяма зала
3. Период на провеждане: 03.12.2022 г., събота
4. Начален и краен час: 9:30 ч. – 17:30 ч. (осем часа)
5. Наименование на обучителната организация: Евроклас-Консулт, град Пловдив
6. Броят на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:  60

Вътрешноинституционална квалификационна дейност:

1. Тема на обучението:  Обмяна на добри педагогически практики между институции на тема: Работа с родители – провеждане на разговори и индивидуални срещи с родители на ученици с проблемно поведение, чести отсъствия от учебния процес или изпитващи трудности в обучението по различни предмети, особено в ситуацията на COVID 19
2. Място на провеждане:  – ОУ „Свети свети Кирил и Методий” град Свети Влас и зала в хотел Свети Георги Палас в град Свети Влас
3. Период на провеждане:  01.07.2022 година, петък
4. Начален и краен час: 14:00 часа – 16:00 часа (два часа) и 17:00 – 18:00 часа (един час)  ОБЩО: 14:00 – 18:00 часа (три часа)
5. Наименование на обучителната организация: учители от СУ „Свети Константин-Кирил Философ”, град Пловдив и ОУ „Свети свети Кирил и Методий”, град Свети Влас
6.Броят на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:  62

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>