СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Работа по проекти

Автор: Иванка Дачева

Учениците и учителите на СУ “Свети Константин -Кирил Философ” работят по различни национални програми и проекти. За учебната 2019/2020 година е училището е защитило и работи по следните проекти:

Национална програма “Заедно в грижата за ученика”

Участвайки в програмата сме си поставили две основни цели:

1. Да улесним прехода на учениците от  началния етап в прогимназиалния  чрез намаляване различията в изискванията на учителите при комплексния характер на обучението в началния етап и предметноориентираното обучение в прогимназиалния.

2. Системно проследяване постиженията на учениците и отчитане на техния индивидуален напредък чрез създаване на ученическото портфолио, което да дава богата информация за интересите и заложбите му, за индивидуалните му способности, за умението му да преценява своята дейност и да я съотнася към другите, за напредъка му в една или няколко предметни области за определен период от време.

Повече информация  ОТТУК

Национална програма “Ученически олимпиади и състезания”

Модул “Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Учениците на СУ “Свети Константин -Кирил Философ” проявяват засилен интерес към участие в олимпиади и състезания. Няколко поредни години наши ученици се класират  и печелят челни места на национални олимпиади и състезания. Критерий за включване на училището в модула е наличие на  ученици, участвали в националните кръгове на олимпиадите през учебната 2019–2020 година.

Повече информация  ОТТУК

Национална програма “Без свободен час”

Една от актуалните цели на  СУ “Свети Константин -Кирил Философ” е  да осигурява на учениците си качествено образование чрез създаване на условия за непрекъснат образователен процес, както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им. Чрез участието си в Националната програма “Без свободен час” училището получава  финансиране за оптимална организация на образователния процес в училището при отсъствие на учител.

 

Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”

Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

За придобиване на основни компетентности от учениците в областта на природните науки  СУ “Свети Константин -Кирил Философ”  ежегодно участва в Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”  с цел подобряване на условията за експериментална работа и формиране у учениците на практически знания и умения.

Европейски проект „Образование за утрешния ден“

С участието в проекта се цели отваряне на училището  към дигиталните технологии, усвояване на знания и умения от учениците за работа в дигиталното общество, подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения, внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Повече информация ОТТУК

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>