СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Училищни документи за учебната 2022/2023 година

Автор: Иванка Дачева

Стратегия за развитие на училището  с приложени към нея план за действие и финансиране - прочети ОТТУК;
Правилник за дейността на училището - прочети ОТТУК;
Училищен учебен план:

Клас Училищен учебен план Клас Училищен учебен план
 Iа,б,в,г,д  ОТТУК  VІІІ б  ОТТУК
 IІа,б,в,г,д,е  ОТТУК  ІХ а  ОТТУК
 IІІа,б,в,г,д,е  ОТТУК  ІХ б  ОТТУК
 IVа,б,в,г,д  ОТТУК  Х а  ОТТУК
 Vа,б,в,г,д  ОТТУК  Х б
 ОТТУК
 VІа,б,в,г,д,е  ОТТУК  ХІа  ОТТУК
 VІІа,б,в,г,д,е,ж    ОТТУК  ХІ б
 ОТТУК
 VІІІ а  ОТТУК  ХІІ а  ОТТУК

План за дейността на координационния съвет за противодействие на тормоза между учениците в училище-ОТТУК;
Училищни правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците 2022-2023 учебна година ОТТУК
Заповед на директора за организация на учебния ден – прочети ОТТУК;
Заповед на директора за формите на обучение – прочети ОТТУК;
Годишен план за дейността на училището - прочети ОТТУК;
Мерки за повишаване качеството на образованието - прочети ОТТУК;
Програма за превенция на ранното напускане на училище – прочети ОТТУК;
Етичен кодекс на училищната общност – прочети ОТТУК;
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи ОТТУК
План-програма за безопасност на движението по пътищата ОТТУК

Графици за І-ІV клас за V-ХІІ клас
График за провеждане на часа на класа  ОТТУК ОТТУК
График за провеждане на допълнителен час за работа с документация, ученици и родители на класа ОТТУК ОТТУК
График за провеждане на допълнителния час по спортни дейности ОТТУК ОТТУК
График за провеждане на консултации ОТТУК ОТТУК
График за приемното време ОТТУК ОТТУК
График за провеждане на класни и контролни работи ОТТУК  ОТТУК
График за дежурство ОТТУК ОТТУК
График за провеждане на часовете по гражданска защита ОТТУК ОТТУК
График за провеждане на часовете за безопасно движение по пътищата ОТТУК ОТТУК
График за дневния режим ОТТУК
График на дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден ОТТУК
График за провеждане часовете по религия ОТТУК

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка за учебна 2022/2023 година за учениците в самостоятелна форма на обучение от гимназиален етап – ОТТУК

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка за учебна 2022/2023 година за учениците в самостоятелна форма на обучение от начален етап - ОТТУК

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>