СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Училищни документи за учебната 2021/2022 година

Автор: Иванка Дачева

Стратегия за развитие на училището  с приложени към нея план за действие и финансиране - прочети ОТТУК;
Правилник за дейността на училището - прочети ОТТУК;
Училищния учебен план – прочети ОТТУК;
Формите на обучение – прочети ОТТУК;
Заповед на директора за организация на учебния ден – прочети ОТТУК;
Годишен план за дейността на училището - прочети ОТТУК;
Мерки за повишаване качеството на образованието - прочети ОТТУК;
Програма за превенция на ранното напускане на училище – прочети ОТТУК;
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – прочети ОТТУК;
Етичен кодекс на училищната общност – прочети ОТТУК;
График за провеждане на часа на класа – ОТТУК;
График за провеждане на допълнителен час за работа с документация, ученици и родители на класа - ОТТУК;
График за провеждане на допълнителния час по спортни дейности – ОТТУК;
График за провеждане на консултации - ОТТУК;
График за приемното време - ОТТУК;
График за провеждане на класни и контролни работи - ОТТУК;
График за провеждане на часовете за безопасно движение по пътищата - ОТТУК;
График за дежурство в сградата на ул. “Чорлу” 14-ОТТУК;
График за дежурство в сградата на ул. “Георги Кондолов” 44а-ОТТУК;
График за провеждане на часовете по гражданска защита - ОТТУК;
Списък на ползваните учебници от учениците І-VІІ клас – ОТТУК;
Списък на ползваните учебници от учениците VІІІ-ХІІ клас – ОТТУК
График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка за учебна 2021/2022 година за учениците в самостоятелна форма на обучение ІІ-Х клас – ОТТУК

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка за учебна 2021/2022 година за учениците в самостоятелна форма на обучение от начален етап - ОТТУК

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>