СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Правна информация

Автор: Иванка Дачева

СУ “Свети Константин – Кирил Философ” поддържа този  уеб сайт с цел подобряване на обществения достъп до информация относно своите  инициативи и политики.

Публикуваната в сайта информация е от общ характер. Посетителите сами преценят рисковете и поемат отговорността за всички свои решения  и действия, взети на базата на съдържащата се в сайта информация. СУ “Свети Константин – Кирил Философ”  не поема и не носи  отговорност за каквито и да било щети или загуби, произтичащи от информацията получена чрез този сайт.

Цялото съдържание на този сайт е собственост на СУ “Свети Константин -Кирил Философ” – гр. Пловдив. Нищо, съдържащо се в този сайт, не може да бъде копирано или използвано под каквато и да е форма, освен ако не е получено предварително изрично писмено съгласие на директора на СУ “Свети Константин -Кирил Философ” – гр. Пловдив.