СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Някои класове преминават на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Автор: Елена Костадинова - директор - окт• 21•21

В изпълнение на Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-891/20.10.2021 г. на директора на РЗИ-Пловдив
Съобщаваме Ви че:
1. За периода 22.10.2021-28.10.2021 г в ОРЕС ще се обучават всички ученици от:
ІІ-ри клас, ІV-ти клас, VІ-ти клас, VІІІ-ми клас, ІХ-ти клас и Х-ти клас
Присъствено ще бъде обучението за всички останали паралелки.

2. За периода 29.10.2021-04.11.2021 г в ОРЕС ще се обучават всички ученици от:
І-ви клас, ІІІ-ти клас,V-ти клас, VІІ-ми клас, ХІ-ти клас и ХІІ- ти клас, за останалите паралелки обучението ще бъде присъствено.

Победител от детски конкурс

Автор: Десислава Кръстева - окт• 11•21

Атанас Личев от III б клас започва новата учебна година с награда. Той е победител от първото издание на детското предаване “Духовни пътеки” на Пловдивска православна телевизия. Атанас най-бързо отговори на загадката, поставена от водещите в края на предаването и заслужено бе награден. “Духовни пътеки” е първото от поредица детски предавания, в които водещи са ученици от СУ “Свети Константин-Кирил Философ” град Пловдив.То представи училището ни като място, в което се изучава Християнство – Православие като извънкласна дейност.
Директорът на училището Елена Костадинова показа предимствата при работата с ученици, изучаващи предмета и перспективите,които дава той.
Очакваме следващите загадки и новите победители, скъпи ученици.

Откриване на учебната 2021/2022 година

Автор: Иванка Дачева - сеп• 13•21

Уважаеми родители и ученици,

Всички ученици на СУ “Свети Константин – Кирил Философ”  започват учебната 2021/2022 година присъствено.  В тържеството за откриване на новата учебна година на 15.09.2021 година  ще участват само учениците от І, V и VІІІ клас по следния график:

Клас Начален час Място Забележка
І 9:30 Двора на училището към сградата на ул. “Чорлу” № 14 Родители няма да  бъдат допускани в класните стаи
V и VІІІ 9:00 Двора на училището към сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а Родители няма да  бъдат допускани в двора и класните стаи

След откриването учениците от I, V и VIII класове ще бъдат въведени в училищната сграда от класните ръководители.

За останалите ученици откриването на учебната година ще се проведе в класните стаи. Те ще влизат в сградата на училището по следния график:

Клас Начален час Вход
ІІ, ІІІ б
9:00 Задния вход на сградата на ул. “Чорлу” № 14
ІІІ а 9:00 Централния вход на сградата на ул. “Чорлу” № 14
ІІІ в, г, д и ІV 9:30 Вход към физкултурен салон на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а
V – VІІ 9:30 Централен вход на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а
ІХ-ХІІ 9:30 Вход към допълнителния корпус на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а

За  максимално осигуряване на невзаимодействие на класовете учениците влизат директно в определената им класна стая, а в общите части носят  предпазни маски.  Разпределението на класовете по класни стаи може да видите ОТТУК.

Родителски срещи за учениците от ІІ-VІІ клас и ХІ-ХІІ клас  ще се проведат на 20.09.2021 година от 18 часа по предварителна покана от класния ръководител за включване в срещата.

Пожелаваме здраве, спокойствие и успешна учебна година!