СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Съобщение за учениците от ХІІ б клас

Автор: Елена Костадинова - директор - май• 15•24

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация-част по теория на професията ще се проведе на 20.05.2024 година от 8:30 часа в сградата на СУ „Свети Константин – Кирил Философ”, град Пловдив, улица „Георги Кондолов” № 44 а .

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация-част по практика на професията ще се проведе в сградата на СУ „Свети Константин – Кирил Философ, град Пловдив, улица „Георги Кондолов” № 44 а от 13:30 часа за учениците от ХІІ б клас:
-с номера от електронния дневник от 1 до 11 на 21.05.2024 година;
-с номера от електронния дневник от 12 до 22 на 22.05.2024 година.

Срок за оповестяване на резултатите от изпитите – 03.06.2024 година в кабинета на заместник-директора.

Предстояща родителска среща за седмокласниците

Автор: Елена Костадинова - директор - май• 13•24

Уважаеми родители,

На 15 май 2024 година от 18 часа в залата на втория етаж от сградата на училището на улица “Георги Кондолов” № 44 а ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от седми клас. Заповядайте!

НП “България – образователни маршрути”

Автор: Иванка Дачева - апр• 29•24

Уважаеми родители,
Тази година стартира Национална програма „България – образователни маршрути“ на МОН, целите на която са: създаване на условия за дейности и комуникация между учениците и учителите извън училището и семейството с цел подобряване на личностното развитие на учениците; подобряване на знанията и уменията им и получаване на трайно интегрирано знание и меки умения; укрепване на емоционалното и физическото здраве на учениците и учителите; повишаване на социалното, интелектуалното и духовно-нравственото развитие на учениците; опознаване, съхраняване и утвърждаване на българските национални традиции и културни ценности; опознаване и изграждане на позитивно отношение към природата, към разнообразния свят на растенията и животните, формиране на лично и емоционално отношение към природната среда и отговорност за нейното опазване. Програмата предоставя възможност на ученици от І до ХІ клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището, финансиране на туристически пакет: настаняване – 4 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. На група от 10 ученици има един учител за ръководител.
Дестинация: гр. Банско, Парк Хотел Гардения“****
Период: 26.07.2024 г. – 30.07.2024 г.
Кандидатите подават заявление и доказателство в подкрепа на критериите, по които кандидатстват – дати на приемане на заявленията от родителите: 30.04. /от 08:30 ч. до 16:30 ч./ и на 02.05. /от 08:30 ч. до 13:30 часа/ 2024 година на място в училище – деловодството . Може да се запознаете със заявлението и критериите ОТТУК