СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Еднократна помощ от 300 лева за учениците от І и VІІІ клас

Автор: Иванка Дачева - сеп• 02•21

Уважаеми родители,
Всички ученици, които са записани за първи път в I или в VIII клас имaт право на еднократна помощ от 300 лева за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.
Средствата се отпускат независимо от Вашите доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
- Удостоверение, че детето (децата) e/ca записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
- Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 година. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги — 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми кла, са достъпни през Системата зa сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви е-Услуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (HAП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ — тел. 070020341, имейл: helpаe-gov.bg.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Може да коментирате тук или да цитирате във ваш сайт или блог.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>