СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Архив за категорията 'Без категория' .

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ученически стол

СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Южен”, ул.”Георги Кондолов” № 44А, а именно: Ученически стол към СУ “Свети Константин – Кирил Философ” с площ от 344 кв.м. (триста четиридесет и четири квадратни метра), с предназначение […]

Прочетете цялата публикация »

Откриване на новата учебна година

Уважаеми родители, На 16.09.2019 година от 9:00 часа в училищния двор на улица “Георги Кондолов” № 44 а Ви каним да присъствате на тържеството за откриване на учебната 2019/2020 година. Желателно е учениците да се явят  15 минути по-рано от обявения начален час.

Прочетете цялата публикация »

Важно за родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители, Съобщаваме Ви, че: 1. от 02 септември 2019 година в канцеларията на училището може се информирате за разпределението на първокласниците по паралелки за учебната 2019/2020 година. С цел защита на личните данни на Вашите деца няма да публикуваме списъци с имената на учениците по паралелки; 2. родителската среща за първи клас ще бъде […]

Прочетете цялата публикация »