СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Време е за подаване на документи за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2016/2017 година

Уважаеми ученици, В срок до 02.03.2017 година трябва да предадете на класните си ръководители молби – декларации  за участие в класирането за стипендии за втори срок на учебната 2016/2017 година. Месечният доход на член от семейството при кандидатстване за социална стипендия трябва да бъде по-малък от 426,67 лева, а служебните бележки за доход на родителите да […]

Прочетете цялата публикация »

Стипендии за първи учебен срок

Уважаеми ученици, Време е да подготвите документите си за участие в класирането за стипендии за първи срок на учебната 2016/2017 година. Попълнените молби – декларации за стипендии и придружаващите ги документи предавайте на класните си ръководители  в срок до 03.10.2016 година. Месечният доход на член от семейството при кандидатстване за социална стипендия е 420 лева, […]

Прочетете цялата публикация »

Кандидатстване за ученически стипендии

Уважаеми ученици, Срокът за подаване на документи за участие в класиране за стипендии  за първи срок на учебната 2015/2016 година е до 15.Х.2015 година. Попълнените молби – декларации за стипендии и придружаващите ги документи предавайте на класните си ръководители в посочения срок. Месечният доход на член от семейството при кандидатстване за социална стипендия е 370 […]

Прочетете цялата публикация »