СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Съобщение за предстоящи родителски срещи през месец февруари 2017 година

Уважаеми родители, На 22.02.2017 година от 18:00 часа в сградата на улица “Чорлу” № 14 ще се проведе родителска среща за учениците от І – ІІІ б, в, г клас, а на 23.02.2017 година от 18:00 часа в сградата на улица “Георги Кондолов” № 44 а ще се проведе родителска среща за учениците от ІІІ […]

Прочетете цялата публикация »

Съобщение за предстоящи родителски срещи

Уважаеми родители, Родителските срещи за учениците от І до ХІІ клас ще се проведат от 18:00 часа по следния график: Клас Дата/ден Място на провеждане І – ІІІ 19.02.2015 г. /четвъртък/ сградата на училището на ул. “Чорлу” №14 ІV – ХІІ  18.02.2015 г. /сряда/ сградата на училището на ул. “Георги Кондолов” № 44 а Заповядайте!

Прочетете цялата публикация »

Предстоящи родителски срещи

Уважаеми родители, Родителската среща за учениците от І до ІІІ клас ще се се проведе на 25.02.2014 година /вторник/ от 18:00 часа, а за учениците от ІV до ХІІ клас на 27.02.2014 година /четвъртък/ от 18:00 часа.

Прочетете цялата публикация »