СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Обява за конкурс за отдаване под наем на павилион за закуски

СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ павилион за продажба на закуски с площ от 15,00 кв.м. (петнадесет квадратни метра), разположен двора на СУ „Свети Константин-Кирил Философ”, гр.Пловдив, район „Южен”, ул.”Чорлу” № 14, с предназначение на обекта: павилион за продажба на […]

Прочетете цялата публикация »

Обява

СОУ “Свети Константин – Кирил Философ” кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на готови закуски за учениците от училището за календарната 2016 година”. Публичната покана /изтегли ОТТУК/ Документи, условията и указанията за участие може да изтеглите ОТТУК. Проект на […]

Прочетете цялата публикация »

Конкурс за отдаване под наем на павилион за закуски

СОУ „ Свети Константин – Кирил Философ” – гр. Пловдив, р-н Южен, ул. „Георги Кондолов” № 44а на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ, приета с решение № 172, взето с протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на Решение […]

Прочетете цялата публикация »