СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Обява за предстоящо заседание на Обществения съвет към училището

Уважаеми дами и господа, членове на Обществения съвет, На 21.02.2018 година от 18:00 часа в сградата на СУ „Свети Константин – Кирил Философ”, гр. Пловдив, ул. „Георги Кондолов” № 44 а ще се проведе заседание на Обществения съвет към училището при следния дневен ред: Отчет на изпълнението на училищния бюджет за календарната 2017 година; Станивище […]

Прочетете цялата публикация »

Среща на родителите за избор на обществен съвет

На 14 декември 2016 година от 18 часа в конферентната зала  на СУ „Свети Константин – Кирил Философ“ в сградата на улица „Георги Кондолов“ № 44 А ще се проведе събрание на родителите за избор на обществен съвет към училището. Дневен ред на събранието: 1. Запознаване с дейността на обществения съвет; 2. Избор на обществен […]

Прочетете цялата публикация »