СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Добри практики и новости на едно място

Интерактивни методи в обучението по формиране на комуникативно-речеви умения в начален етап бе темата на обучението, проведено чрез мултимедийно представяне. Дискусията между преподавателите от начален етап на СОУ “Свети Константин – Кирил Философ” бе как по-лесно и по-успешно да се прилагат новостите в обучението, съчетани с добрите практики.

Прочетете цялата публикация »

Агресията в училище

Преподавателите от СОУ “Свети Константин – Кирил Философ” проведоха семинар по проблемите на агресията в училище. Вниманието беше насочено към изследване на факторите, обуславящи агресията сред учениците. Чрез разискване по различни ситуации учителите усъвършенстваха педагогическите си умения да разпознават и прекратяват агресията, преди тя да се е проявила.

Прочетете цялата публикация »