СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Преписваме Паисиевата „История славянобългарска“

Автор: Валентина Милушева - ное• 02•21

По повод 1 ноември – Деня на народните будители, учениците от IV д клас много усърдно и с ентусиазъм направиха препис на част от „История славянобългарска“.

В седмицата на дистанционно обучение, децата се завърнаха към белия лист и химикалка, за да оставят своя следа, така както са го направили техните предци. Те изпълниха завета на Паисий Хилендарски:

„Преписвайте тази историйца
и пазете я – да не се погуби !”

В инициативата се включиха и родителите на учениците.

Преустановяват се присъствените учебни занятия

Автор: Елена Костадинова - директор - окт• 27•21

От от четвъртък – 28.10.2021 година се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I до XII клас в училищата на Община Пловдив поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население  до намаляване на 14-дневната заболеваемост в общината  или отмяна на въведените със заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

 

Някои класове преминават на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Автор: Елена Костадинова - директор - окт• 21•21

В изпълнение на Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-891/20.10.2021 г. на директора на РЗИ-Пловдив
Съобщаваме Ви че:
1. За периода 22.10.2021-28.10.2021 г в ОРЕС ще се обучават всички ученици от:
ІІ-ри клас, ІV-ти клас, VІ-ти клас, VІІІ-ми клас, ІХ-ти клас и Х-ти клас
Присъствено ще бъде обучението за всички останали паралелки.

2. За периода 29.10.2021-04.11.2021 г в ОРЕС ще се обучават всички ученици от:
І-ви клас, ІІІ-ти клас,V-ти клас, VІІ-ми клас, ХІ-ти клас и ХІІ- ти клас, за останалите паралелки обучението ще бъде присъствено.