СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

СУ “Свети Константин – Кирил Философ” извършва професионално обучение по направление “Приложна информатика”

Автор: Иванка Дачева - юни• 05•20

Уважаеми седмокласници,

Средно училище “Свети Константин – Кирил Философ” е едно от малкото училища на територията на област Пловдив, което осъществява подготовка по професионално направление ”Приложна информатика” /виртуална панорама на професионалното образование и обучение в област Пловдив ТУК/

За втора поредна година училището осъществява прием за придобиване на квалификация по професията “Оператор информационно осигуряване”, специалностИкономическо информационно осигуряване”.

Описание на професията
Операторът информационно осигуряване извършва операции, свързани с обработка на данни.
Работното място на оператора е оборудвано с компютърна конфигурация, връзка интернет и периферни устройства за печат и сканиране.
В различните етапи от обработката на данните или в зависимост от операциите, които извършва, той работи с текстови редактори, програми за електронни таблици и за изготвяне на отчети, бази данни, електронна поща и електронен подпис.
Операторът информационно осигуряване обикновено работи във фирми, които оперират със значителни потоци от данни, документи и бази данни. Това могат да бъдат финансови и статистически институции, държавни и общински администрации, различни регистри, агенции за проучвания и др..
Прием, обучение и реализация
Обучението по професията предоставя възможност за придобиване на знания и умения за:
 • бизнес комуникация и преговори;
 • компютърна текстообработка и електронни таблици;
 • бази данни;
 • основи на програмирането;
 • номпютърно счетоводство;
 • икономика на фирмата;
 • маркетинг;
 • интернет и електронно подписани документи.

Приемат се ученици след завършен VII клас /допълнителна информация ОТТУК/.
Обучението е с продължителност 5 години. Успешно завършилите курса на обучение получават свидетелство за придобита втора степен на професионална квалификация.

Съгласно НКПД придобилите втора степен на професионална квалификация по професията “Оператор информационно осигуряване” могат да заемат длъжности от единична група 4132 “Оператори по въвеждане на данни”:

 • 4132 1001 “Оператор, въвеждане на данни”;
 • 4132 3002 “Банков служител, въвеждане на данни”,

както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

 

Записване в първи клас

Автор: Елена Костадинова - директор - юни• 02•20

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Уведомяваме Ви, че подаването на документи за записване на ученици в първи клас за учебната 2020 /2021 година – първо класиране, ще е от 04.06.2020 г. до 09.06.2020 г. на място в училищната сграда на улица „ Чорлу “ № 14 от 08.00 до 17.00 часа.

Необходими документи за записване:

 • заявление за записване /по образец, генерира се от чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив/;
 • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал или декларация от родителя в случай, че детето не е посещавало подготвителна група;
 • удостоверение за раждане на детето  – копие и оригинал за сравнение;
 • копие на удостоверение за раждане на останалите / повече от две / деца от семейството до 18 годишна възраст, адресно регистрирани на един и същи адрес и оригинали за сравнение;
 • лична карта на подаващия заявлението за записване за удостоверяване при поискване;
 • декларация за доброволно предоставяне на лични данни – по образец (декларацията изтеглете ОТТУК);
 • удостоверение за преместване от детската градина при прекратяване на обучението в нея.

Информация относно обработваните от СУ „Свети Константин-Кирил Философ” лични данни, предоставени от родители/настойници и ученици /навършили 16 години/съгласно чл. 13  от Общия регламент за защита на данните прочетете ОТТУК.

При записване е необходимо да спазвате въведените в училището  противоепидемични мерки:

 • изчакване в двора на училището;
 • влизане в сградата по един;
 • спазване на физическа дистанция от 1,5 м. ;
 • носенето на защитна маска на лицето в сградата ;
 •  дезинфекция на ръцете при влизане.

Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.

За второ класиране записването е от 17.06.2020 г до 19.06.2020 г., а
за трето класиране от 30.06.2020 г. до 02.07.2020 г.

Видео инструктаж на зрелостника за ДЗИ 2019/2020 година

Автор: Иванка Дачева - май• 29•20

Уважаеми зрелостници,
Във връзка с обявената за Република България извънредна епидемична обстановка и задължителните противоепидемични мерки за минимизиране риска от заразяване с Кодид – 19 предлагаме на Вашето внимание видео инструктаж за начина, по който ще се извършва пропускателният режим в  училищата за дните на провеждане на държавните зрелостни изпити.
Призоваваме Вашата лична отговорност към спазване на правилата за безопасно провеждане на матурите и ви пожелаваме успех! (видео инструктажа свалете ОТТУК)