СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Съобщение за откриване на новата учебна година

Автор: Иванка Дачева - сеп• 12•17

Уважаеми родители и ученици,
Очакваме Ви на 15 септември 2017 година в 9:45 часа в училищния двор на улица “Георги Кондолов” № 44 а за тържествено откриване на новата учебна година.

Специална награда за наш преподавател на международен конкурс

Автор: Десислава Кръстева - сеп• 12•17

Десислава Кръстева-преподавател в СУ “Свети Константин-Кирил Философ“, получи специалната награда в категорията „ Извънкласна дейност I-XII клас“ на Четвъртия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”. Тя впечатли журито с идеята за приложение на драма-техники от извънкласната театрална дейност и в часовете по задължителна подготовка. Лично Министър  Вълчев поздрави победителите на тържествена церемония. Над 200 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от центрове за подкрепа на личностното развитие и на приобщаващото образование, от цялата страна и чужбина, взеха участие в Международния конкурс за учители.  Организатори бяха МОН, СБУ, Фондация „Устойчиво развитие за България. Обмяната на опит и разговори между поканените на финала показаха необходимостта учениците да продължават да се занимават с извънкласни дейности и занапред.

Участие на наши преподаватели в Петата конференция на учителите по Религия-Православие

Автор: Десислава Кръстева - сеп• 12•17

Кр.Брайкова, Кр.Станулова, Кр. Йорданова, Д.Кръстева са преподавателите от СУ “Св.К.К.Философ“, които взеха участие в Петата конференция на учителите по Религия-Православие. Традиция стана училището с най-много ученици, изучаващи Религия-Православие като извънкласна дейност в Пловдив, да вземат активно участие при обсъждането на теми от Стария завет до съвремието, да коментират успешното приложение на интерактивните методи и в тези часове, да използват музиката като начин да покажат, че тя е средство за емоционално възприемане. Конференцията набеляза конкретни задачи и мероприятия за предстоящата учебна година.