СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Покана за заседание на Обществения съвет

Автор: Елена Костадинова - директор - мар• 10•20

Уважаеми членове на Обществения съвет на СУ „Свети Константин–Кирил Философ”,

На 18.03.2020 година от 18:00 часа в  кабинета на директора в училищната сграда на улица „Георги Кондолов” No 44 а  ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнението на бюджет 2019 година;
2. Становище за разпределение на бюджет 2020 година по дейности;
3. Отчет за изпълнение Стратегията на училището;
4. Приемане на становище за училищния план-прием за 2020/2021 година;
5. Приемане на отчет за дейността на Обществения съвет за 2019 година.
6. Съгласуване на избора от учителите на учебници и учебни помагала за І – VІІ клас за учебната 2020/2021 година.
С материалите по дневния ред може да се запознаете в кабинета на директора всеки работен ден от 15:00 до 16:00 часа.

Нова грипна ваканция

Автор: Иванка Дачева - мар• 05•20

Уважаеми родители и ученици,

Обявена е нова грипна ваканция от 06 март до 11 март 2020 година включително. Учебните занятия се възстановяват на 12 март 2020 година.

 

Състезание по правопис “Буквоплет”

Автор: Валентина Милушева - мар• 05•20

На 26 февруари 2020 година в СУ „Свети Константин – Кирил Философ” се проведе състезанието по правопис „Буквоплет”. В първият етап се включиха почти всички второкласници, след сериозна подготовка с учителите си. Учениците целенасочено се подготвяха за надпреварата, заучавайки и правилно произнасяйки стотици думи. Най-напред в паралелките се излъчиха най-добрите, които след това се конкурираха на училищно ниво. Така учениците натрупаха знания, голям опит  и борбен дух. Всички участници получиха книжка за награда за участие и положения труд. Победител в състезанието е Габриела Костадинова Кирева ученичка от ІІ д  клас, която ще ни представи на градското състезание. Второ място зае Майк Хакоб Баймушакян - ученик от ІІ д  клас.
На финалиста желаем успех!