СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Съобщение за предстоящо заседание на Обществения съвет

Автор: Иванка Дачева - авг• 29•19

Уважаеми членове на Обществения съвет на СУ „Свети Константин–Кирил Философ”,

На 04.09.2019 година от 18:00 часа в  кабинета на директора в училищната сграда на ул. „Георги Кондолов” No 44 а  ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:
1.Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2019/2020 година.
С материалите по дневния ред може да се запознаете в кабинета на директора всеки работен ден от 15:00 до 16:00 часа.

Свободни места за ученици в осми клас

Автор: Елена Костадинова - директор - авг• 01•19

СУ “Свети Константин-Кирил Философ” обявява след трети етап на класиране и записване едно свободно място за ученик в осми клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език”.

Документи за попълване на това незаето място се подават в директно в училището от 02.08.2019 до 06.08.2019 година включително.

Обявление за набиране на предложения по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Автор: Елена Костадинова - директор - юли• 18•19

Във връзка с набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 година, моля разгледайте Обявлението със срокове и изисквания към кандидатите за участие ОТТУК.

Заповедта на директора на СУ “Свети Константин-Кирил Философ” за определяне на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 година може да видите ТУК.