СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Архитекти и художници

Автор: Йорданка Ангелова - юни• 03•21

По случай патронния празник на училището, учениците от ІІІ а, г и ІV а-е клас, участваха в проект на тема: „Макет на сграда“ и рисунка на тема: „Моето

училище“. Учениците се справиха блестящо.
Желаем на бъдещите четвъртокласници и петокласници много нови успехи, приключения и положителни емоции.
Весело и вълшебно лято, мили ученици!

График за организиране на извънкласните дейности за учениците І-VІ клас

Автор: Иванка Дачева - юни• 01•21

Уважаеми родители и ученици,
Вторият учебен срок на учебната 2020/2021 година за учениците от І до ІІІ клас се удължава до 23 юни 2021 година, а за учениците от ІV до VІ клас до 30 юни 2021 година.
СУ “Свети Константин-Кирил Философ” ще използва допълнителните две седмици за учениците от ІV до VІ клас и съответно три седмици за учениците от І до ІІІ клас за организиране на занимания по интереси, проектни дейности, екипни проекти в класа, посещение на музеи и други културни институции, предприятия, спортни дейности и други занимания на открито с цел да се компенсират и дефицитите от социалната дистанция по време на обучението в електронна среда.
Предлагаме на Вашето внимание график на планираните дейности с учениците  до официалния край на втория учебен срок:

График на дейностите по класове и паралелки
І а клас І б клас І в клас І г клас І д клас І е клас
ІІ а клас ІІ б клас ІІ в клас ІІ г клас ІІ д клас
ІІІ а клас ІІІ б клас ІІІ в клас ІІІ г клас ІІІ д клас
ІV а клас ІV б клас ІV в клас ІV г клас ІV д клас ІV е клас
а клас б клас в клас г клас д клас V е клас ж клас
VІ а клас VІ б клас VІ в клас VІ г клас VІ д клас

Отговори на задачите от “Европейско кенгуру” за V-ХІІ клас

Автор: Иванка Дачева - май• 31•21

Уважаеми  ученици и родители,
Предлагаме на Вашето внимание отговорите на задачите от националното математическо състезание “Европейско кенгуру”, проведено за учениците от V до ХІІ клас на 29 май 2021 година (ОТГОВОРИ).