СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Начален час на тържеството за откриване на учебната година

Автор: Иванка Дачева - сеп• 10•18

Уважаеми родители,

На 17.09.2018 година от 9:00 часа в училищния двор на улица “Георги Кондолов” № 44 а Ви каним да присъствате на тържеството за откриване на учебната 2018/2019 година.
Желателно е учениците да се явят с униформа 15 минути по-рано от обявения начален час.

Предстоящо заседание на Обществения съвет

Автор: Елена Костадинова - директор - авг• 31•18

Уважаеми членове на Обществения съвет на СУ „Свети Константин–Кирил Философ”,

На 03.09.2018 година от 18:00 часа в  кабинета на директора в училищната сграда на ул. „Георги Кондолов” No 44 а  ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:
1.Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2018/2019 година.
С материалите по дневния ред може да се запознаете в кабинета на директора всеки работен ден от 15:00 до 16:00 часа.

Покана за заседание на Оществения съвет

Автор: Елена Костадинова - директор - юли• 18•18

Уважаеми дами и господа,

На 24.07.2018 година от 18:00 часа в сградата на СУ „Свети Константин–Кирил Философ”, ул. „Георги Кондолов” No 44 а ще се проведе заседание на Обществения съвет към училището при следния дневен ред:
1. Отчет на изпълнението на бюджет 2018 година – първо шестмесечие;
2. Съгласуване на избора от учителите на учебници и учебни помагала за ІІI и VІI клас за учебната 2018/2019 година.
С материалите по дневния ред може да се запознаете в кабинета на счетоводителя всеки работен ден от 15:00 до 16:00 часа.