СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Покана за заседание на Обществения съвет към училището

Автор: Елена Костадинова - директор - мар• 15•18

Уважаеми дами и господа, членове на Обществения съвет,
На 21.03.2018 година от 18:00 часа в сградата на СУ „Свети Константин – Кирил Философ”, гр. Пловдив, ул. „Георги Кондолов” № 44 а ще се проведе заседание на Обществения съвет към училището при следния дневен ред:

  1. Становище за разпределението на училищния бюджет за календарната 2018 година по дейности и размера на капиталовите разходи;
  2. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на 2017 година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

С материалите по дневния ред може да се запознаете в кабинета на счетоводителя на училището всеки работен ден от 15:00 до 16:00 часа.

Димитър Кочанов -

Председател на Обществения съвет 
към СУ „Свети Константин – Кирил Философ”

Бащино огнище

Автор: Десислава Кръстева - мар• 12•18

Ученици от начален етап на СУ “Свети Константин-Кирил Философ” посетиха пътуващото читалище “Бащино огнище”. Група родолюбиви българи са събрали и представят в атрактивно пригоден автобус автентични дрехи, предмети и снимки, с които децата се докосват до ежедневието на българина от

Средновековието до Освобождението. Смесвайки модерни технологии и традиция, домакините на музея дават възможност свъременното дете да усети бита, културата, историята и изкуството.
Уникалното читалище на колела показва, че националната гордост я има и ние трябва да я съхраним.

“Ние сме горди българчета”

Автор: Красимира Йорданова - мар• 07•18

Учениците от първи “б” клас на СУ “Константин Кирил – Философ” изработиха и поднесоха венец пред паметника на Никола Вапцаров по случай Националния празник на България. Самото събитие се проведе на втори март като урок по родолюбие на тема “Ние сме горди българчета”, на който присъстваше лично кметът на район Южен. Г-н Борислав Инчев беше приятно изненадан от малките патриоти. Те пяха, рецитираха и разказваха за героичния подвиг на своите предци. Развяха с радост и гордост българския трибагреник.