СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Победител в азиатска ученическа олимпиада по математика

Автор: Десислава Кръстева - сеп• 27•18

Антоан Заимов от IVб клас започва учебната година с бронзов медал и грамота. Той е един от победителите в олимпиадата по математика за Азия и Сингапур. Състезанието е международно. В него участват държави от всички континенти. „Беше доста различно и интересно. Не беше лесно“ – казва Тони.

Пожелаваме му този медал да е началото на една успешна учебна година! И нови успехи в математиката!

Предстоящи родителски срещи

Автор: Иванка Дачева - сеп• 11•18

Уважаеми родители,

В началото на учебната 2018/2019 година ще проведем родителски срещи  за учениците от ІІ до ХІІ клас по следния график:

клас дата място на провеждане начален час
ІІ а, б, в,

г, д

19.09.2018 гр. Пловдив, ул. “Чорлу” № 14 18:00
ІІІ а, б, е 19.09.2018 гр. Пловдив, ул. “Чорлу” № 14 18:00
ІІІ в, г, д, ж 20.09.2018 гр. Пловдив,

ул. “Георги Кондолов” № 44 а

18:00
ІV-ХІІ 20.09.2018 гр. Пловдив,

ул. “Георги Кондолов” № 44 а

18:00

Класни ръководители на първите и петите класове

Автор: Иванка Дачева - сеп• 11•18

Уважаеми родители,

Предлагаме на Вашето внимание имената на класните ръководители на първите и петите класове за учебната 2018/2019 година:

клас класен ръководител учител, целодневна организация на учебния ден
І а Н. Видева М. Маринова
І б Д. Стоянова Ив. Цапарова
І в Д. Цветкова М. Близнакова
І г Н. Топчиева К. Емин
І д В. Милушева Д. Диварова
V а Б. Стоилова
V б Н. Бахчеванова
V в С. Пенова
V г М. Райчева