СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Възстановяване на присъственото обучение

Автор: Елена Костадинова - директор - ное• 30•21

Уважаеми родители, считано от 01.12.2021 година се възстановява присъственото обучение на учениците от  СУ “Свети Константин-Кирил Философ“ на ротационен принцип по следния график:

Период ОРЕС Присъствено обучение
1-7.12.2021 г. Vа, б ,в, г, д, е, VІІа, б, в, г, д, ХІ а, ХІІ а  клас  І-IV, VІ а, б, в, г, д, е, ж,            VІІІ а, б,  ІХ а, б и Ха, б клас
8-14.12.2021 г. VІ а, б, в, г, д, е, ж, VІІІ а, б,   ІХ а, б и Х а  клас V а, б, в, г, д, е, VІІ а, б, в, г, д ,    ХІа и ХІІа  клас

VIII национален конкурс “Въведение Богородично”

Автор: Десислава Кръстева - ное• 24•21

Приключи VIII-ят национален конкурс “Въведение Богородично”, организиран от Пловдивска света митрополия. Той обхваща няколко възрастови групи от предучилищна възраст до 12 клас. В него взеха участие

стотици ученици от цяла България. Конкуренцията бе оспорвана. Сред победителите са и представители на СУ “Свети Константин-Кирил Философ” град Пловдив:
Раздел “Рисунка”:

  • I възрастова група (I-II клас)-Ралица Пашова – I място – преподавател – Красимира Йорданова
  • II възрастова група (III – IV клас)-Марина Николова – I място – преподавател Десислава Кръстева

Раздел “Разказ и есе”:

  •  II възрастова група (III – IV клас)- Георги Дуров – ІІ място – преподавател Десислава Кръстева

Честитим им победата! Нека тя е началото на по-големи успехи!

Медали от състезания

Автор: Десислава Кръстева - ное• 15•21

Георги Дуров от ІІІ б клас стартира учебната година с редица медали. В есенния кръг на състезанието “Родна реч” Георги е със сребърен медал и грамота. В “Млад математик” донесе бронзов медал и грамота. А негов личен връх е спечеленият медал от маратона на град Пловдив, проведен през месец октомври 2021 година. Разностранните интереси и упоритостта на ученика са доказателство за покорените върхове.
Пожелаваме му нови и още по-успешни победи!