СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Разпределение на учениците в първи клас по паралелки

Автор: Иванка Дачева - сеп• 04•23

Уважаеми родители,

Публикуваме списъци на учениците в първи клас по паралелки за учебната 2023/2024 година (ОТТУК). Поради защита на личните данни на децата Ви не посочваме имената им в списъците, а входящите номера при кандидатстване. Тези от Вас, които не разполагат с входящия номер могат да получат информация за паралелката на детето си  на телефон 032 69 25 19.

Родителски срещи през септември

Автор: Иванка Дачева - сеп• 04•23

Уважаеми родители,

Предлагаме на Вашето внимание график с предстоящите през месец септември 2023 година родителски срещи:

клас дата час  място на провеждане
І 11.09.2023 18 часа сградата на ул. “Чорлу” № 14
V и VІІІ 12.09.2023 18 часа сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а
ІІ и ІІІа, б, д, е 19.09.2023 18 часа сградата на ул. “Чорлу” № 14
ІІІ в, г и ІV, VІ, VІІ, ІХ-ХІІ 20.09.2023 18 часа сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а

НП” България – образователни маршрути”

Автор: Вероника Милева - юли• 06•23

Уважаеми родители и ученици,

Участието на училището в Национална програма “България – образователни маршрути” ( Банско ) няма да се осъществи, тъй като е изчерпан финансовият ресурс.