СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Откриване на учебната 2020/2021 година

Автор: Иванка Дачева - сеп• 14•20

Уважаеми родите и ученици,

Тържествено откриването на учебната 2020/2021 година в СУ “Свети Константин – Кирил Философ” на 15.09.2020 година ще има за само за учениците от І, V и VІІІ клас по следния график:

Клас Начален час Място Забележка
І 9:30 Двора на училището към сградата на ул. “Чорлу” № 14 Родители няма да  бъдат допускани в класните стаи
V и VІІІ 9:00 Двора на училището към сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а Родители няма да  бъдат допускани в двора и класните стаи

След откриването учениците от I, V и VIII класове ще бъдат въведени в училищната сграда от класните ръководители.

За останалите ученици откриването на учебната година ще се проведе в класните стаи. Те ще влизат в сградата на училището по следния график:

Клас Начален час Вход
ІІ, ІІІ б,в,д 9:00 Задния вход на сградата на ул. “Чорлу” № 14
ІІІ а, г и ІV 9:30 Вход към физкултурен салон на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а
V – VІІ 9:30 Централен вход на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а
ІХ-ХІІ 9:30 Вход към допълнителния корпус на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а

За  максимално осигуряване на невзаимодействие на класовете учениците влизат директно в определената им класна стая, а в общите части носят  предпазни маски/шлемове.  Разпределението на класовете по класни стаи може да видите ОТТУК.

Пожелаваме здраве, спокойствие и успешна учебна година!

 

Второ свободно място за ученик в осми клас

Автор: Елена Костадинова - директор - сеп• 02•20

СУ “Свети Константин-Кирил Философ” обявява  още едно свободно място за ученик в осми клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език”.

Документи за попълване на второто незаето място се подават директно в училището от 02.09.2020 до 04.09.2020 година включително.

Съобщение за предстоящи родителски срещи в първи, пети и осми клас

Автор: Елена Костадинова - директор - сеп• 02•20

Уважаеми родители,

На 11 септември 2020 година от 18 часа в сградата на улица “Чорлу” № 14 ще се проведе родителска среща за учениците от първи клас, а на 14 септември 2020 година от 18 часа в сградата на улица “Георги Кондолов” № 44 а ще се проведе родителска среща за учениците от пети  и осми клас.

Родителските срещи за останалите класове ще се проведат в електронна среда. Датите за провеждането им ще бъдат публикувани допълнително.

Разпределението по паралелки на новоприетите ученици в пети клас може да витите ОТТУК.