СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ученически стол

Автор: Иванка Дачева - окт• 22•19

СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Южен”, ул.”Георги Кондолов” № 44А, а именно: Ученически стол към СУ “Свети Константин – Кирил Философ” с площ от 344 кв.м. (триста четиридесет и четири квадратни метра), с предназначение – ученическо столово хранене, разположен в източната част на сграда с идентификатор № 56784.531.2020.4., парцел І – училище, кв.32–нов по плана на кв.„Христо Ботев – юг” гр. Пловдив, ПИ с идентификатор № 56784.531.2020 по КККР на гр.Пловдив.
Закупуването на документите за участие е от 22.10.2019г. до 01.11.2019г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 30 лева по следната банкова сметка: BG 56 IORT 73753102006100, BIC: IORT BGSF в банка „Инвест Банк Пловдив”. Депозитната вноска за участие е в размер на 100 лв., вносими по посочената банкова сметка.
Конкурсът ще се проведе на 04.11.2018г. от 15:00ч. в сградата на СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, с административен адрес гр.Пловдив, район „Южен”, ул.”Георги Кондолов” № 244А в Конферентната зала, ет.2.
Телефон и лице за контакт: Стефка Казанцева – домакин на СУ „Свети Константин-Кирил Философ”, тел. 032 69 25 19.

Перфектната снимка СЕЛФИ

Автор: Лилия Стойчева - окт• 16•19

Уважаеми родители,
В последно време прогресивно нараства интересът сред децата и тийнейджърите за направата на перфектната снимка тип СЕЛФИ на места, които не са обезопасени, нямат надзор или са безстопанствени. В търсене на различното децата и тийнейджърите рискуват здравето си, за да се сдобият с още по-екстремна, запомняща се и спираща дъха снимка тип СЕЛФИ. В част от

случаите тази опасна тенденция завършва с настъпване на инцидент, свързан със здравословното състояние на конкретното лице, включително и смърт. С увеличаването на популярността на различните по вид социални мрежи все повече се увеличава и вероятността за направата на такъв тип опасни селфита от деца и тийнейджъри търсещи популярност. Във връзка с всичко изложено до тук възниква и необходимостта да бъдат предприети адекватни и навременни превантивни мерки за ограничаване и преустановяване на лавинообразно растящата тенденция, за направата на селфита от деца и тийнейджъри на опасни места и възникването на инциденти свързани с тях.
Еволюцията на технологиите води до непрекъснато усъвършенстване на мобилните устройства, като към днешна дата все по-голяма част от населението, в това число деца и тийнейджъри разполагат с лични мобилни телефони с вградени камери. Непрекъснато променящата се заобикаляща ни среда оказва влияние и върху самите деца и тийнейджъри, които, ако преди се конкурираха в това кое какво колело кара, чии ролери са по-хубави, кой играе по-добре на топчета, то днес е модата на екстремното селфи. Потребността на децата и тийнейджърите от одобрение, себеизява, ” завоюване” на позиция сред връстниците и околните, в едно с определящите фактори като: наличието на лични мобилни телефони с вградени камери и достъп до интернет и социалните мрежи, липсата на разумна преценка за риска от опасност, безграничното любопитство към света и търсене на силни усещания и др., водят до все по-прогресивно нарастващия интерес към направата на опасни селфита и до физическата им реализация. В резултат прогресивно расте и опасността от инциденти с деца и тийнейджъри, възникнали в опит да се постигне колкото се може по-екстремно и опасно селфи. “Перфектният кадър” може да изглежда по различни начини – от покрив на сграда, на ръба на скала, върху влакови релси или пък на замръзнало езеро и т.н. Колкото по-опасно и невъзможно за достигане е мястото, толкова повече харесвания ще събере снимката. По неофициални данни за последните шест години, загинали в опит да уловят “перфектния кадър” са близо 260 в световен мащаб. Въпреки цитираните данни следва да се отбележи, че към настоящия момент ОДМВР – Пловдив не разполага с конкретна статистика по отношение на инциденти с деца и тийнейджъри, възникнали в опит да се направи екстремно и опасно селфи, извън обществено известните такива.
В галерията към статията виждате няколко популярни анти-селфи знаци.

„Върви с нас”

Автор: Красимира Йорданова - сеп• 30•19

Учениците от ІІІ б клас участваха  в дейностите във връзка с Европейската седмица на мобилността в район „Южен” – състезание с велосипеди и конкурс за рисунка на асфалт на тема: „Върви с нас”. С награди си тръгнаха малките художници Йордан Джамбов – Първо място и Алин Санджъ – Трето място. Поздравления!