СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

График за организиране на извънкласните дейности за учениците І-VІ клас

Автор: Иванка Дачева - юни• 01•21

Уважаеми родители и ученици,
Вторият учебен срок на учебната 2020/2021 година за учениците от І до ІІІ клас се удължава до 23 юни 2021 година, а за учениците от ІV до VІ клас до 30 юни 2021 година.
СУ “Свети Константин-Кирил Философ” ще използва допълнителните две седмици за учениците от ІV до VІ клас и съответно три седмици за учениците от І до ІІІ клас за организиране на занимания по интереси, проектни дейности, екипни проекти в класа, посещение на музеи и други културни институции, предприятия, спортни дейности и други занимания на открито с цел да се компенсират и дефицитите от социалната дистанция по време на обучението в електронна среда.
Предлагаме на Вашето внимание график на планираните дейности с учениците  до официалния край на втория учебен срок:

График на дейностите по класове и паралелки
І а клас І б клас І в клас І г клас І д клас І е клас
ІІ а клас ІІ б клас ІІ в клас ІІ г клас ІІ д клас
ІІІ а клас ІІІ б клас ІІІ в клас ІІІ г клас ІІІ д клас
ІV а клас ІV б клас ІV в клас ІV г клас ІV д клас ІV е клас
а клас б клас в клас г клас д клас V е клас ж клас
VІ а клас VІ б клас VІ в клас VІ г клас VІ д клас

Отговори на задачите от “Европейско кенгуру” за V-ХІІ клас

Автор: Иванка Дачева - май• 31•21

Уважаеми  ученици и родители,
Предлагаме на Вашето внимание отговорите на задачите от националното математическо състезание “Европейско кенгуру”, проведено за учениците от V до ХІІ клас на 29 май 2021 година (ОТГОВОРИ).

Постижения на наши ученици

Автор: Румяна Авуска - май• 14•21

Заслужени аплодисменти за Божидар Кочанов от VII а клас, който постигна ВТОРО МЯСТО на Националното състезание “Ключът на музиката” с 89 точки от възможни 90 точки.
В деня на празника на нашето училище – 11 май 2021 година, той беше поздравен и получи почетна грамота и плакет от главния експерт по музика към Министерството на образованието и науката госпожа Търничкова.
Поздравления и за Цветелина Благова от VI в клас, която бе класирана на 12 място.
Учениците бяха напътствани и мотивирани от своя ръководител госпожа Румяна Авуска.
Скъпи ученици, гордеем се с вас!