СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Списъци на петокласниците по паралелки за учебната 2018/2019 година

Автор: Елена Костадинова - директор - сеп• 04•18

Уважаеми родители,

В отговор на Ваши многократни запитвания Ви информираме, че разпределението на петокласниците по паралелки за учебната 2018/2019 година е готово. Списъците на петите класове може да изтеглите ОТТУК.

 

 

 

Списъци на първокласниците за учебната 2018/2019 година

Автор: Елена Костадинова - директор - сеп• 03•18

Уважаеми родители,

Предлагаме на Вашето внимание разпределението на учениците от първи клас за учебната 2018/2019 година по паралелки /списъците изтегли ОТТУК/. Класните ръководители и учителите на групите за целодневна организация на учебния ден ще публикуваме до 10 септември 2018 година.

Родителска среща за първи клас: 12 септември 2018 година, 18 часа, сградата на училището на ул. “Чорлу” № 14, етаж първи

Предстоящо заседание на Обществения съвет

Автор: Елена Костадинова - директор - авг• 31•18

Уважаеми членове на Обществения съвет на СУ „Свети Константин–Кирил Философ”,

На 03.09.2018 година от 18:00 часа в  кабинета на директора в училищната сграда на ул. „Георги Кондолов” No 44 а  ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:
1.Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2018/2019 година.
С материалите по дневния ред може да се запознаете в кабинета на директора всеки работен ден от 15:00 до 16:00 часа.