СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Елена Костадинова

Автор: Иванка Дачева
Елена Костадинова

Елена Костадинова

Длъжност в СУ “Свети Константин – Кирил Философ”


директор

телефон: 032/692517
0889988089

Образование и квалификация


Образование: висше-магистър
Специалност: българска филология
Квалификация: учител по българки език и литература

Кабинет


ул. “Георги Кондолов” № 44 а, сградата на СУ “СВ. Константин – Кирил Философ”, II – ри етаж,  кабинет на директора

Приемно време


вторник: 14,00 – 16,00 часа
четвъртък: 14,00 – 16,00 часа

Награди


2019 година:

1. Почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката  за дългогодишна високопрофесионална дейност в сферата на образованието;

2. Годишна награда на Регионално управление на образованието в град Пловдив за висок професионализъм и постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на  учениците.