СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ученически стол

Автор: Иванка Дачева - окт• 22•19

СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Южен”, ул.”Георги Кондолов” № 44А, а именно: Ученически стол към СУ “Свети Константин – Кирил Философ” с площ от 344 кв.м. (триста четиридесет и четири квадратни метра), с предназначение – ученическо столово хранене, разположен в източната част на сграда с идентификатор № 56784.531.2020.4., парцел І – училище, кв.32–нов по плана на кв.„Христо Ботев – юг” гр. Пловдив, ПИ с идентификатор № 56784.531.2020 по КККР на гр.Пловдив.
Закупуването на документите за участие е от 22.10.2019г. до 01.11.2019г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 30 лева по следната банкова сметка: BG 56 IORT 73753102006100, BIC: IORT BGSF в банка „Инвест Банк Пловдив”. Депозитната вноска за участие е в размер на 100 лв., вносими по посочената банкова сметка.
Конкурсът ще се проведе на 04.11.2018г. от 15:00ч. в сградата на СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, с административен адрес гр.Пловдив, район „Южен”, ул.”Георги Кондолов” № 244А в Конферентната зала, ет.2.
Телефон и лице за контакт: Стефка Казанцева – домакин на СУ „Свети Константин-Кирил Философ”, тел. 032 69 25 19.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Може да коментирате тук или да цитирате във ваш сайт или блог.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>