СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Конкурс за отдаване под наем на павилион за закуски

Автор: Елена Костадинова - директор - фев• 07•12

СОУ „ Свети Константин – Кирил Философ” – гр. Пловдив, р-н Южен, ул. „Георги Кондолов” № 44а на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ, приета с решение № 172, взето с протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010 на Общински съвет – Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на павилион 15 м2, с предназначение предлагане на подкрепителни закуски и напитки, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Чорлу” № 14.

Началната конкурсна цена в лв./кв.м. месечен наем без ДДС, съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени за имоти общинска собственост, приета с Решение № 393, взето с Протокол № 28 /14.10.2010 г. на Общински съвет – Пловдив, е в размер на 3, 00 лв. /три лева/. Върху цената на месечния наем се начислява ДДС.

Конкурсните условия към участниците са подробно описани в конкурсната документация.

Депозитът за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 60 лв. / шестдесет лева/ и се внася по банкова сметка: ТБ Инвестбанк, IBAN BG56IORT73753102006100, BIC: IORTBGSF до 16.02.2012 г.

Подадените оферти се разглеждат от комисията, назначена със заповед № 291-214/25.01.2012 г. на 20.02. 2012 г. ден: /понеделник/ от 13:00 часа в сградата на СОУ „Свети Константин – Кирил Философ”

Краен срок за подаване на офертите: 12:00 часа на 17.02. 2012 г.

Място за подаване на офертите за участие в конкурса: СОУ „Свети Константин – Кирил Философ”, етаж втори, канцелария.

Закупуването на конкурсна документация ще се извършва до 15.02. 2012 г. след заплащането на 40 лв. /четиридесет лева/ по банкова сметка: ТБ Инвестбанк АД, IBAN: BG56IORT73753102006100, BIC: IORTBGSF и представянето на документ за изплатена сума в канцеларията на СОУ „Свети Константин – Кирил Философ”, етаж втори, канцелария.

Оглед на павилиона ще се извършва след предварителна заявка на телефон: 032/692519 – всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Може да коментирате тук или да цитирате във ваш сайт или блог.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>