СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Одобрен проект по програма “Еразъм +” за учебната 2024/2025 година

Автор: Лилия Стойчева - юли• 09•24

Споделяме, че проектът “Заедно в многообразието” на СУ”Св. Константин – Кирил Философ” спечели финансиране по програма “Еразъм +” с 96 т. от 100т.
Чрез дейностите по проекта целим да повишим компетентностите на учителите относно организиране на подходящи дейности за учениците им, свързани с гражданското образование и практическото прилагане на неформалните образователни методи за представяне на съдържанието. Участието на учениците има за цел изграждането им като автономни и активни личности, които разбират и отстояват общочовешките права и ценности; зачитат значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности.
Планираме участието на педагогически специалисти в два курса :
- Курс 1: Inclusion and active citizenship in the primary school classroom, който се провежда в Мадрид, Испания.
- Курс 2:The 21.century student – open-minded, tolerant and active citizen of future Europe в Мадрид, Испания.
Планираме мобилност на ученици:
- Посещение на ученици от гимназиален етап в училище Colegio San Agustín Valladolid в Испания през февруари 2025 г. Мобилността включва: посещение в часовете по английски език; участие в дейности, свързани с правата на човека и с екологичното образование; опознаване на града и региона с цел културен обмен.

1.Условия за участие
За мобилността на ученици: ученици от гимназиален етап. За участие в мобилността ще бъдат избрани 10 ученици. Ще бъде направен подбор на 15 ученици, като най-активните 10 от тях ще бъдат избрани за участие в мобилността.
За педагогическата мобилност :
-4 педагогически специалисти от НЕ, както и представител на ръководството и психолога/педагогическия съветник на училището,
- 4 педагогически специалисти от прогимназиален етап, както и представител на ръководството и психолога/педагогическия съветник на училището.
За придружаващи лица: 2 педагогически специалисти.

2.Процедура за кандидатстване за ученическа мобилност:
Кандидатите подават в деловодството на училището: Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“, Мотивационно писмо и справка от класния ръководител за умения за работа в екип. С кандидатите ще бъде проведено интервю на български език, на което ще им бъде представен казус за решаване и интервю на английски език с цел измерване на комуникативните умения на кандидатите на английски език. Образецът на заявление и критериите за подбор се изтеглят от приложените файлове.

Срокове:
-подаване на документи в деловодството: 10.07.2024 г до 19.07.2024 г. в работни дни от 8:30ч. до 16:00ч.;
-съобщаване на допуснатите до интервю кандидати: 22.07.2024 г.;
-провеждане на интервю: 23.07.2024 г. и 24.07.2024 г. от 8:30ч. до 13:30ч. в кабинет 11 и 12 на първи етаж.
-съобщаване на одобрените кандидати: до 26.07.2024 г.

3.Процедура за кандидатстване за учителска мобилност и за придружаващи лица:
Кандидатите подават до Координатора на проекта: Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“, копие на удостоверение за ниво на владеене на английски език (ако е приложимо) и Мотивационно писмо. Електронно документите се изпращат като прикачен файл към имейл: veronika.mileva@kkfilosof.com . Образецът на заявление и критериите за подбор се изтеглят от приложените файлове.
Само оригинал на заявлението се подава в хартиен вариант на по- късен етап!

Срокове:
-подаване на документи електронно: 19.07.2024 г. петък до 17:00 ч. на имейл: veronika.mileva@kkfilosof.com ;
-съобщаване на одобрените кандидати: до 26.07.2024 г.
• Оригиналите на заявленията се пазят и се представят на по-късен етап .

Само за родителите на учениците

Одобрен проект по програма “Еразъм +” за учебната 2024/2025 година

Споделяме, че проектът “Заедно в многообразието” на СУ”Св.Константин – Кирил Философ” спечели финансиране по програма “Еразъм +” с 96 т. от 100т.
Цели:
Като основна цел за включването на ученици от гимназиален етап е изграждането на знания и умения относно многообразието и човешките различия, правата на човека, правата на детето и активното гражданство.

Очаквани резултати:
Очакваме да има промяна при по-голяма част от учениците, така че да умеят да прилагат на практика придобитите знания, умения и навици по темите от гражданското образование.
Дейности:
Иницииране участието на учениците в различни форми на ученическо самоуправление, организиране на повече доброволчески дейности в и извън училище, на училищни кампании, подкрепящи толерантността, гражданската активност, правата на човека, зачитане на индивидуалните особености на другите и др.
Резултатите ще бъдат видни при участието на учениците от училището в различните форми на изяви.

Планираме посещение на ученици в училище Colegio San Agustín Valladolid в Испания през февруари 2025 г.
Уговорихме програма за мобилност с училището, която включва: посещение в часовете по английски език; участие в дейности, свързани с правата на човека и с екологичното образование; опознаване на града и региона с цел културен обмен.
Планираме представителни онлайн срещи за опознаване на учениците преди осъществяването на обмена. Така и родителите ще са по-спокойни.
Всички ученици, участвали в обучението ще представят наученото пред своите съученици от различни възрастови групи чрез различни методи. Предвиждаме използването на различни методи на изява и споделяне, които да включват дискусия / обсъждане на дадена тема/, дебат/поставяне на противоположни позиции по дадена тема с аргументи за и против/, диалог /преговаряне с цел достигане до общо решение/, презентации и публични изказвания по дадена тема.

За участие в обучението ще бъдат избрани 10 ученици от гимназиален етап. Планираме подбор на 15 ученици, като най-активните 10 от тях ще бъдат избрани за участие в обучението. Някой от останалите 5 ученици може да бъде включен като заместващ при необходимост. Двама придружаващи учители.

1.Условия за участие
За мобилността на ученици: ученици от гимназиален етап. За участие в мобилността ще бъдат избрани 10 ученици. Ще бъде направен подбор на 15 ученици, като най-активните 10 от тях ще бъдат избрани за участие в мобилността.
2.Процедура за кандидатстване за ученическа мобилност:
Кандидатите подават в деловодството на училището: Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“, Мотивационно писмо и справка от класния ръководител за умения за работа в екип. С кандидатите ще бъде проведено интервю на български език, на което ще им бъде представен казус за решаване и интервю на английски език с цел измерване на комуникативните умения на кандидатите на английски език. Образецът на заявление и критериите за подбор се изтеглят от приложените файлове.

Срокове:
-подаване на документи в деловодството: 10.07.2024 г до 19.07.2024 г. в работни дни от 8:30ч. до 16:00ч.;
-съобщаване на допуснатите до интервю кандидати: 22.07.2024 г.;
-провеждане на интервю: 23.07.2024 г. и 24.07.2024 г. от 8:30ч. до 13:30ч. в кабинет 11 и 12 на първи етаж.
-съобщаване на одобрените кандидати: до 26.07.2024 г.

Приложения:
Заявление за за ученик – ОТТУК;
Карта за оценка на ученици – ОТТУК;
Заявление за педагогически специалисти – ОТТУК;
Карта за оценка на педагогически специалисти – ОТТУК;

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Може да коментирате тук или да цитирате във ваш сайт или блог.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>