СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Архив за август, 2022

Обява за провеждане на конкурс за отдаване под наем на училищен павилион

Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Средно училище „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Павилион, находящ се в двора на СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Чорлу” № 14, с площ от 15 кв.м. […]

Прочетете цялата публикация »