СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Архив за юли, 2018

Покана за заседание на Оществения съвет

Уважаеми дами и господа, На 24.07.2018 година от 18:00 часа в сградата на СУ „Свети Константин–Кирил Философ”, ул. „Георги Кондолов” No 44 а ще се проведе заседание на Обществения съвет към училището при следния дневен ред: 1. Отчет на изпълнението на бюджет 2018 година – първо шестмесечие; 2. Съгласуване на избора от учителите на учебници […]

Прочетете цялата публикация »

Работно време на комисията за прием на ученици в VІІІ клас

Уважаеми родители, Комисията по записване на ученици в VІІІ клас на СУ “Свети Константин – Кирил Философ” работи в сградата на училището на улица “Георги Кондолов” № 44 а и е с работно време от 8:00 до 17:00 часа.

Прочетете цялата публикация »