СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Обявление за набиране на предложения по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Автор: Елена Костадинова - директор - юли• 18•19

Във връзка с набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 година, моля разгледайте Обявлението със срокове и изисквания към кандидатите за участие ОТТУК.

Седмокласниците имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа от националното външно оценяване

Автор: Елена Костадинова - директор - юни• 26•19

Уважаеми седмокласници и родители,

Информираме Ви, че имате право да се запознаете с проверените Ви и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване:

  • По български език и литература на 02.07.2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски”, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 1
  • По математика на 02.07.2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в ПГ по електротехника и електроника, гр. Пловдив, ул. „Пещерско шосе“ №26
  • По чужд език на 02.07.2019 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Свети Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ЖР „Тракия”, ул. „Съединение” №53

Учениците в присъствието на родител или настойник имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа /по български език и литература и по математика – сканираната и оценена изпитна работа/, която се предоставя от комисиите за проверка и оценка, след представяне на документ за самоличност и попълнено заявление по образец.

Не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитните работи или рецензиите/бележките на оценителите.

 

Покана за заседание на Обществения съвет

Автор: Елена Костадинова - директор - юни• 24•19

Уважаеми членове на Обществения съвет на СУ „Свети Константин–Кирил Философ”,

На 01.07.2019 година от 18:00 часа в  кабинета на директора в училищната сграда на улица „Георги Кондолов” No 44 а  ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:
1. Съгласуване на избора от учителите на учебници и учебни помагала за ІV клас за учебната 2019/2020 година.
2. Отчет за изпълнението на бюджет 2019 за второто тримесечие на годината.
С материалите по дневния ред може да се запознаете в кабинета на директора всеки работен ден от 15:00 до 16:00 часа.