СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Информация за нов случай на COVID-19

Автор: Елена Костадинова - директор - сеп• 21•20

Уважаеми родители,
Информираме ви, че в училището ни бе установен и случай на учител, преподаващ в прогимназиален и гимназиален етап, с COVID-19.  Учителят не е допуснал незащитен контакт с учениците, преподавателите и другия персонал в училището. По преценка на РЗИ-Пловдив не се налага поставяне на паралелки под карантина. Незабавно бе извършена цялостна дезинфекция на училищната сграда и спазваме всички допълнителните предписания на санитарните власти.

Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Информация за случай на COVID-19

Автор: Елена Костадинова - директор - сеп• 20•20

Уважаеми родители,
Информираме ви, че в СУ “Свети Константин-Кирил Философ” бе установен случай на ученик с COVID-19.
Подали сме незабавно информация към РЗИ и се спазват дадените указания. Всички заинтересовани страни са информирани. Извършена е цялостна дезинфекция на училищната сграда. С паралелката, в която е ученикът с COVID-19  е организирано обучение в електронна среда от разстояние.
Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

Откриване на учебната 2020/2021 година

Автор: Иванка Дачева - сеп• 14•20

Уважаеми родите и ученици,

Тържествено откриването на учебната 2020/2021 година в СУ “Свети Константин – Кирил Философ” на 15.09.2020 година ще има за само за учениците от І, V и VІІІ клас по следния график:

Клас Начален час Място Забележка
І 9:30 Двора на училището към сградата на ул. “Чорлу” № 14 Родители няма да  бъдат допускани в класните стаи
V и VІІІ 9:00 Двора на училището към сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а Родители няма да  бъдат допускани в двора и класните стаи

След откриването учениците от I, V и VIII класове ще бъдат въведени в училищната сграда от класните ръководители.

За останалите ученици откриването на учебната година ще се проведе в класните стаи. Те ще влизат в сградата на училището по следния график:

Клас Начален час Вход
ІІ, ІІІ б,в,д 9:00 Задния вход на сградата на ул. “Чорлу” № 14
ІІІ а, г и ІV 9:30 Вход към физкултурен салон на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а
V – VІІ 9:30 Централен вход на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а
ІХ-ХІІ 9:30 Вход към допълнителния корпус на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а

За  максимално осигуряване на невзаимодействие на класовете учениците влизат директно в определената им класна стая, а в общите части носят  предпазни маски/шлемове.  Разпределението на класовете по класни стаи може да видите ОТТУК.

Пожелаваме здраве, спокойствие и успешна учебна година!