СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Откриване на учебната 2021/2022 година

Автор: Иванка Дачева - сеп• 13•21

Уважаеми родители и ученици,

Всички ученици на СУ “Свети Константин – Кирил Философ”  започват учебната 2021/2022 година присъствено.  В тържеството за откриване на новата учебна година на 15.09.2021 година  ще участват само учениците от І, V и VІІІ клас по следния график:

Клас Начален час Място Забележка
І 9:30 Двора на училището към сградата на ул. “Чорлу” № 14 Родители няма да  бъдат допускани в класните стаи
V и VІІІ 9:00 Двора на училището към сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а Родители няма да  бъдат допускани в двора и класните стаи

След откриването учениците от I, V и VIII класове ще бъдат въведени в училищната сграда от класните ръководители.

За останалите ученици откриването на учебната година ще се проведе в класните стаи. Те ще влизат в сградата на училището по следния график:

Клас Начален час Вход
ІІ, ІІІ б
9:00 Задния вход на сградата на ул. “Чорлу” № 14
ІІІ а 9:00 Централния вход на сградата на ул. “Чорлу” № 14
ІІІ в, г, д и ІV 9:30 Вход към физкултурен салон на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а
V – VІІ 9:30 Централен вход на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а
ІХ-ХІІ 9:30 Вход към допълнителния корпус на сградата на ул. “Георги Кондолов” № 44 а

За  максимално осигуряване на невзаимодействие на класовете учениците влизат директно в определената им класна стая, а в общите части носят  предпазни маски.  Разпределението на класовете по класни стаи може да видите ОТТУК.

Родителски срещи за учениците от ІІ-VІІ клас и ХІ-ХІІ клас  ще се проведат на 20.09.2021 година от 18 часа по предварителна покана от класния ръководител за включване в срещата.

Пожелаваме здраве, спокойствие и успешна учебна година!

 

Родителски срещи за първи, пети и осми клас

Автор: Елена Костадинова - директор - сеп• 07•21

Уважаеми родители,

На 13.09.2021 година от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи за първи клас в сградата на улица “Чорлу № 14, а за пети и осми клас в сградата на улица “Георги Кондолов” № 44 а.  Предвижда се родителските срещи да се проведат присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. При настъпила  промяна в  епидемичната обстановка в страната ще ви информираме допълнително чрез сайта на училището за начина им на провеждане.

Списъци на учениците от първи клас по паралелки за учебната 2021/2022 година

Автор: Иванка Дачева - сеп• 02•21
Уважаеми родители,
Предлагаме на Вашето внимание списъци с учениците в първи клас  за учебната 2021/2022 година /списъците може да видите ТУК/.
С цел защита на личните данни на децата Ви публикуваме списъците без имена, а с номерата по ред в съответното класиране от системата за централизирано електронно класиране на Община Пловдив.  Тези от Вас, които не разполагат с номера по ред на записване могат да получат информация за паралелката на детето си  на телефон 032 69 25 19.