СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

С признателност към Васил Левски

Автор: Красимира Йорданова - фев• 21•18

С възхищение и възхвала, учениците от 1 б клас почетоха 145 – годишнината от гибелта на Васил Левски – Апостолът на Свободата. Подготовката за това започна с изработването на табло с лични творби и рисунки, а в деня на обесването – 19 февруари, признателните поклонници изработиха огромен венец в памет на светия българин.
Левски за мен е голям герой. Той е жертвал целия си живот, за да помогне на народа и това заслужава уважение – сподели с вълнение един от малките родолюбци.

Обява за предстоящо заседание на Обществения съвет към училището

Автор: Иванка Дачева - фев• 14•18

Уважаеми дами и господа, членове на Обществения съвет,
На 21.02.2018 година от 18:00 часа в сградата на СУ „Свети Константин – Кирил Философ”, гр. Пловдив, ул. „Георги Кондолов” № 44 а ще се проведе заседание на Обществения съвет към училището при следния дневен ред:

  1. Отчет на изпълнението на училищния бюджет за календарната 2017 година;
  2. Станивище за училищния план-прием за учебната 2018/2019 година;
  3. Съгласуване на избора от учителите на учебници и учебни помагала за І, II, IV, V и VI клас за учебната 2018/2019 година.

С материалите по дневния ред може да се запознаете в кабинета на счетоводителя на училището всеки работен ден от 15:00 до 16:00 часа.

Димитър Кочанов -

Председател на Обществения съвет
към СУ „Свети Константин – Кирил Философ”

Съобщение за предстояща ваканция

Автор: Елена Костадинова - директор - фев• 01•18

Уважаеми ученици, родители и учители,
Информираме Ви, че във връзка с необходимостта от предприемане на превантивни мерки за ограничаване на епидемичния подем на остри респираторни заболявания и грип със заповед на кмета на община Пловдив дните 7, 8 и 9 февруари 2018 година са обявени за неучебни, а 5 и 6 февруари 2018 година са дни за междусрочна ваканция.
Учебните занятия се възстановяват на 12 февруари 2018 година.