СОУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Съобщение за предстоящи родителски срещи

Автор: Иванка Дачева - сеп• 26•16

Уважаеми родители,

Родителската среща за І – ІІІ б, в , г клас ще се проведе на 28.09.2016 година от 18:00 часа в сградата на улица “Чорлу” № 14, а родителската среща за

ІІІ a, ІV – ХІІ клас ще се проведе на 29.09.2016 година от 18:00 часа в сградата на улица “Георги Кондолов” № 44 А.

Стипендии за първи учебен срок

Автор: Иванка Дачева - сеп• 21•16

Уважаеми ученици,

Време е да подготвите документите си за участие в класирането за стипендии за първи срок на учебната 2016/2017 година. Попълнените молби – декларации за стипендии и придружаващите ги документи предавайте на класните си ръководители .
Месечният доход на член от семейството при кандидатстване за социална стипендия е 420 лева, а служебните бележки за доход на родителите е за периода от месец март 2016 година до месец август 2016 година включително.
Напомням, че право на ученически стипендии имат учениците завършили основно образование.
Повече информация по темата ще намерите в секция “Стипендии” от главното меню на сайта ни.

Откриване на учебната година

Автор: Елена Костадинова - директор - сеп• 12•16

Уважаеми родители,
На 15.09.2016 година от 10:00 часа в училищния двор на улица “Георги Кондолов” № 44 а Ви каним да присъствате на тържеството за откриване на учебната 2016/2017 година.
Желателно е учениците да се явят 15 минути по-рано от обявения начален час.